Filter
H219 - MessergriffschalenH219 - Messergriffschalen
H219 - Messergriffschalen
  Größe: 12 cm Breite:  4 cm Stärke:  2 cm

29,99 €*
H215 - MessergriffschalenH215 - Messergriffschalen
H215 - Messergriffschalen
  Größe: 14 cm Breite:  4 cm Stärke:  0,9 cm

19,90 €*
H205 - MessergriffschalenH205 - Messergriffschalen
H205 - Messergriffschalen
  Größe: 12,5 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H94 - Messergriffschalen
H94 - Messergriffschalen
  Größe: 13 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H212 - MessergriffschalenH212 - Messergriffschalen
H212 - Messergriffschalen
  Größe: 14 cm Breite:  4 cm Stärke:  0,9 cm

19,90 €*
H202 - MessergriffschalenH202 - Messergriffschalen
H202 - Messergriffschalen
  Größe: 12,5 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H81 - Messergriffschalen
H81 - Messergriffschalen
  Größe: 13 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H153 - Messergriffschalen
H153 - Messergriffschalen
  Größe: 13 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H80 - Messergriffschalen
H80 - Messergriffschalen
  Größe: 13 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H211 - MessergriffschalenH211 - Messergriffschalen
H211 - Messergriffschalen
  Größe: 14 cm Breite:  4 cm Stärke:  0,9 cm

19,90 €*
H208 - MessergriffschalenH208 - Messergriffschalen
H208 - Messergriffschalen
  Größe: 12,5 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H204 - MessergriffschalenH204 - Messergriffschalen
H204 - Messergriffschalen
  Größe: 12,5 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H122 - Messergriffschalen
H122 - Messergriffschalen
  Größe: 13 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H210 - MessergriffschalenH210 - Messergriffschalen
H210 - Messergriffschalen
  Größe: 12,5 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

23,99 €*
H198 - MessergriffschalenH198 - Messergriffschalen
H198 - Messergriffschalen
  Größe: 12,5 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H152 - Messergriffschalen
H152 - Messergriffschalen
  Größe: 13 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H128 - Messergriffschalen
H128 - Messergriffschalen
  Größe: 13 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H123 - Messergriffschalen
H123 - Messergriffschalen
  Größe: 13 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H220 - MessergriffschalenH220 - Messergriffschalen
H220 - Messergriffschalen
  Größe: 12 cm Breite:  4 cm Stärke:  2 cm

29,99 €*
H193 - MessergriffschalenH193 - Messergriffschalen
H193 - Messergriffschalen
  Größe: 12,5 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H217 - MessergriffschalenH217 - Messergriffschalen
H217 - Messergriffschalen
  Größe: 14 cm Breite:  4 cm Stärke:  0,9 cm

19,90 €*
H129 - Messergriffschalen
H129 - Messergriffschalen
  Größe: 13 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H65 - Messergriffschalen
H65 - Messergriffschalen
  Größe: 13 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*
H66 - Messergriffschalen
H66 - Messergriffschalen
  Größe: 13 cm Breite:  4 cm Stärke:  1 cm

19,90 €*